Sånger och berättelser från Sibbesgården

“Sånger och berättelser från Sibbesgården” bjuder in daghems- och förskolegrupper på en tidsresa till 1880-talet! De första tidsresorna går av stapel i Sibbo i augusti 2020, om Corona-situationen tillåter det.