Sånger och berättelser från Sibbesgården 2021

“Sånger och berättelser från Sibbesgården” ordnas igen på hembygdsmuseet i maj. I samarbete med Kulturhuset Lilla Villan och Sibbo Hembygdsförening bjuder vi igen in daghems- och förskolegrupper på en tidsresa till 1880-talet!

Den här gången ordnas också en familjelördag den 22.5.