Skogens visdom är höstens turnéföreställning 2023

Skogens visdom – Metsän viisaus är en tvåspråkig föreställning som kombinerar berättande och levande musik. Vi bjuder in publiken att observera trädens och skogens ljud och stämningar och reflektera över förhållandet mellan människa och natur. 

Under hösten besöker vi Haverö i Sverige, Kimito och Sibbo